dala-energi-meny-elnat-2400

Frågor och svar om elnätet

Vad är ett elnät?
Vad är elhandel?
Vad består elnätsavgiften av?
Hur gör jag för att få en kabelanvisning?
Vad händer om jag glömmer att säga upp mitt elnätsavtal när jag flyttar ut?

Vad är ett elnät?

Elnätet är ledningarna som transporterar elen hem till dig. Vem som äger ditt elnät kan du inte bestämma själv, det beror på var du bor. Just eftersom du inte kan bestämma själv, kontrolleras vi som elnätsbolag av Energimarknadsinspektionen som bestämmer vilka priser vi får sätta.

Vad är elhandel?

Elhandel är elen som fraktas i ledningarna, och som du sedan använder när du tänder lampan eller sätter på teven. Elhandeln – alltså vem du köper själva elen av, kan du däremot välja helt själv. Vissa elbolag säljer bara själva elen och äger inga elnät. Dala Energi har Dalakraft som anvisat elhandelsbolag.

Kvinna i motljus

Vad består elnätsavgiften av?

Elnätsavgift är det du betalar för drift och underhåll av elledningarna samt transport av elen fram till din bostad. Elnätsavgiften består av två delar: abonnemang och elöverföring. Avgiften för abonnemanget är fast och avgörs av hur stor huvudsäkring du har. Elöverföringsavgiften baseras på din förbrukning och debiteras per överförd kilowattimme.

Oavsett vilken leverantör du har valt att köpa din el av, betalar du alltid elnätsavgiften till det företag som äger elnätet på orten där du bor. Eftersom elnätsverksamheten bedrivs i monopol finns en tillsynsmyndighet som verkar för att garantera en god leveranskvalitet och att nätägarna tar ut skäliga avgifter. Denna myndighet är Energimarknadsinspektionen.

När man betalat sin nätavgift har man tillgång till hela det nationella elnätet. Det är fritt att köpa elen från den leverantör som man själv önskar, oavsett varifrån i landet elen kommer. Nätägaren har möjliggjort denna fria handel genom att betala avgifter till ägarna av överliggande region- och stamnät. I kundens nättariff ingår därför nätägarens kostnader till överliggande nät.

Hur gör jag för att få en kabelanvisning?

Behöver du ledningsanvisning anmäler du det i Ledningskollen i god tid innan grävarbetet skall påbörjas. Kartunderlag där våra nyttigheter är inritade skickas normalt inom 3 dagar. Behöver ni fysisk ledningsanvisning efter kartutskick skall även detta anmälas genom Ledningskollen. Vi behöver upp till 5 arbetsdagar innan vi kan lova att påbörja ledningsanvisning på plats, så var ute i så god tid som möjligt. Detta för att ha en god arbetsplanering för oss.

Ledningsvisning är kostnadsfri om du anmäler detta minst 5 arbetsdagar i förväg. I annat fall så kommer en avgift att tas ut på 1 780 kr inkl. moms. Denna avgift utgår också om man begär utsättning på samma sträcka ytterligare en gång. Vid ledningsvisning av en kunds egen anläggning faktureras faktisk kostnad. Gräns för kundens anläggning är vid första anslutningspunkt. Om du av misstag skulle gräva av en elkabel som tillhör Dala Energi och du inte har begärt kabelanvisning kan du bli ersättningsskyldig.

Vad händer om jag glömmer att säga upp mitt elnätsavtal när jag flyttar ut?

Om du missat att höra av dig eller om ingen ny kund har anmält inflytt på adressen, är du fortfarande betalningsansvarig och fortsätter att få fakturor från oss. Det är därför viktigt att du säger upp ditt avtal i tid.

Kontakta oss

road

Har jag rätt säkringsstorlek?

Den fasta abonnemangsavgiften är beroende av säkringsstorlek.
Se rekommendationer gällande säkringar här nedan:

StorlekÅrlig förbrukningMax effektuttagFärg på bottenplattan
16 A *0 - 20 000 kWh/år11 kWGrå
20 A **20 000 - 25 000 kWh/år14 kWBlå
25 A25 000 - 30 000 kWh/år17 kWGul
35 A30 000 - 40 000 kWh/år24 kWSvart
50 A40 000 - 55 000 kWh/år35 kWVit
63 A55 000 - 70 000 kWh/år44 kWKoppar

* Har du elpanna, många element, bastu eller stora elektriska motorer kan du behöva 20 A eller 25 A säkring.

** Har du elpanna, många element, bastu eller stora elektriska motorer kan du behöva en 25 A säkring.