dala-energi-meny-elnat-2400

Elnät från Dala Energi

Att alltid ha tillgång till en säker leverans av el och datakommunikation under dygnets alla timmar är för de allra flesta en självklarhet. Med en tillförlitlighet på 99,97% är det helt naturligt men det sker inte utan stora insatser från våra medarbetare.

Vi satsar enorma summor för att elen ska fungera även i framtiden. Våra kunder efterfrågar leveranssäker elförsörjning alla timmar på dygnet och nu ökar vi våra satsningar på att förnya elnätet.

Vissa av våra anläggningar är gemensamma med Ellevio och vi gör därför saminvesteringar i vissa projekt. Samtidigt fortsätter vi att vädersäkra våra egna anläggningar och strävar efter projekt där vi kan förlägga fiber och elnät på samma gång. Vi samverkar även med nätverket Elinorr.

Vi vill säkerställa att elnätet även de kommande åren fungerar som det ska så att våra kunder alltid har el. Därför investerar vi för framtiden.

Övervakningsplan Dala Energi Elnät AB

elnat3

Vår infrastruktur ska hjälpa människor och företag att leva och agera i vår bygd på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt. Investeringar i att förnya elnätet medför att investeringstakten är rekordhög.