dala-energi-meny-elnat-2400

Dina rättigheter

Information om konsumentens rättigheter

18 § Elleverantörer och nätkoncessionshavare som träffar avtal med konsumenter ska på sina webbplatser lämna tydlig information om:

 1. konsumentens rättigheter,
 2. hur konsumenten ska gå till väga för att lämna klagomål,
 3. vilka organ konsumenten kan vända sig till för information eller tvistlösning, och
 4. oberoende användarrådgivning, där konsumenterna kan få råd om tillgängliga energieffektivitetsåtgärder och jämförelseprofiler.

Läs mer om dina rättigheter här. 


Avbrottsersättning och skadestånd

Visste du att om du har drabbats av ett sammanhängande strömavbrott som varar längre än tolv timmar har du normalt sett rätt till ersättning? Läs mer här.


Oberoende användarrådgivning

Hos nedanstående kan du som konsument få oberoende användarrådgivning t ex råd om tillgängliga energieffektiviseringsåtgärder och jämförelseprofiler:

Leksand kommuns energi- och klimatrådgivning

leksand.se

Energimarknadsbyrån

Energimarknadsbyrån är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden.
www.energimarknadsbyran.se

512px_bild_i_content

Om du inte är nöjd

Vi vill hela tiden bli bättre. Och det blir vi genom att lyssna på dig som är kund. Har vi inte lyckats leva upp till dina förväntningar? Hör av dig till oss!

1. Kontakta först kundkontakt

Om du inte är nöjd med oss, ska du i första hand vända dig till vår kundkontakt. Ring oss på telefon 0247-738 20 (vardagar 08:00-21:00, helger 10:00-14:00).


2. Reklamation och skadestånd

Reklamation

Om du inte är nöjd med svaret från kundkontakt, kan du skicka in en reklamation till Kundkontakt. Reklamationen hanteras av vår reklamationsavdelning.

Gör en reklamation

  Skadestånd

  Har vi orsakat dig skada, till exempel i samband med ett strömavbrott, kan du göra en skadeståndsanmälan. Anmäl din skada genom att fylla i en Skadeståndsblankett.


  3. Extern rådgivning och tvistlösning

  Vill du ta ditt ärende vidare för att få opartisk rådgivning, eller få hjälp med att få ett ärende prövat, finns det ett flertal externa parter du kan vända dig till. Deras uppgift är att hjälpa dig utifrån konsumentlagstiftningen. Läs mer om rådgivning och tvistlösning.

  Hit kan du vända dig för opartisk rådgivning

  Kommunala konsumentvägledare finns i de flesta kommuner och rådgivningen är gratis. De kan ge dig råd vid klagomål eller om du har hamnat i tvist med ett företag. Kontakta din kommun för ytterligare information och kontaktuppgifter.

  Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden. De kan ge dig vägledning om hur du går vidare om du har en tvist med ditt elnäts- eller elhandelsföretag och vill få ditt ärende prövat.
  Konsumenternas energimarknadsbyrå

  Hit kan du vända dig för att få ett ärende prövat

  Energimarknadsinspektionen (EI) är tillsynsmyndigheten över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme som ska se till att de fungerar så bra som möjligt. De granskar exempelvis nätbolagens avgifter och leveranskvalitet i elnätet. Hit kan du vända dig till exempel om vill pröva om en anslutningsavgift är skälig.
  Energimarknadsinspektionen

  Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som kostnadsfritt och opartiskt prövar tvister mellan näringsidkare och konsument. Hit kan du vända dig om du inte är nöjd med ett beslut.
  Allmänna reklamationsnämnden

  Du kan också låta pröva en eventuell tvist i allmän domstol, till exempel om en part inte följer Allmänna reklamationsnämndens beslut. Tingsrätten är då första instans. Domstolen är objektiv och opartisk.
  Sveriges domstolar