Vad är skillnaden på elnät och elhandel?

För att du ska ha tillgång till el i din bostad behöver du två avtal. Ett med ditt elnätsbolag (som vi är på Dala Energi) och ett avtal med en elhandlare. Vilket elnätsföretag du har kan du inte välja, det styrs av vart du bor. Vilken elhandlare du vill ha, det kan du däremot välja själv. 


Vad är elnät?

Vi på Dala Energi är ett elnätsbolag. Det är vi som tar ansvar för själva ledningarna och förser din fastighet möjlighet till el. Våra priser kontrolleras och regleras av Energimarknadsinspektionen. Du kan se vilket nät du tillhör hos Svenska Kraftnät.

Vad ingår i elnätsavgiften?

I kostnaden ingår flera saker för att göra din vardag enklare.

  • Vi ser till att elen du köper från ditt elhandelsbolag levereras till dig.
  • Vi utför löpande underhåll och framtidssäkrar elnätet för kommande generationer.
  • Vi arbetar löpande för att hålla nere antalet avbrott för att du ska ha en så enkel vardag som möjligt.
  • Vi har alltid personal i beredskap, året runt och dygnet runt. Det innebär att om din bostad skulle bli strömlös så finns alltid personal tillgänglig för att kunna hjälpa dig.
  • Vi meddelar dig (och håller dig uppdaterad) vid eventuella störningar via sms. Gå gärna in på Mina Sidor och se så att tjänsten är aktiverad för din bostad på rätt mobilnummer.
  • Du kan kostnadsfritt få hjälp att övervaka trädfällning vid fällning i närhet av ledning.
  • Tillsammans för bygdens bästa investering är vår vision och något som genomsyrar relationerna vi har till bygden, kunder, ägare och medarbetare.

Vad är elhandel?

Den nordiska elbörsen NordPool är den gemensamma handelsplatsen för el i Norden. Här säljer elproducenterna sin el till elhandelsföretagen. Priset på börsen styrs av tillgång och efterfrågan, precis som på den vanliga aktiebörsen. Elhandelsföretagen säljer sedan elen vidare till dig och andra kunder ute i elnätet. Du köper sen el av ett elhandelsföretag genom att teckna ett avtal.

I Sverige är elhandelsmarknaden avreglerad, det betyder att du kan välja vilken leverantör av elhandel du vill, och du kan ha samma leverantör oavsett vart i Sverige du bor.  Om du inte har gjort ett val när du flyttar till ett nytt nätområde, får du automatiskt ett anvisningsavtal från ditt elnätsföretag. Vårt anvisade elhandelsföretag är Dalakraft.

Dalakraft

Dalakraft är ett av Dala Energis intressebolag som vi äger tillsammans med ett par andra energibolag och är vårt nätbolags anvisade elhandelsbolag. Det är även Dalakraft som ombesörjer faktureringen av våra kunder, det betyder att om du är kund hos både Dala Energi och Dalakraft så får du bara en faktura.

ag38w232nanpfnga7dnc


Vi älskar Dalarna och folket här. Alla krafter som får det att hända. Alla eldsjälar, föreningar, entreprenörer och alla ni som bidrar till att göra Dalarna livskraftigt.

Vår filosofi är att finnas nära våra kunder och för oss är närhet mer än fysiska avstånd. Det är också trygghet, omsorg och pålitlighet. Det återspeglar sig i våra produkter, tjänster och vårt bemötande.

Vi vill bidra till ett livskraftigt Dalarna genom att stötta det lokala föreningslivet via ett generöst sponsringsprogram, samverka med likasinnade och dela ut stipendier till unga entreprenörer. Bland mycket annat.

Vi vågar faktiskt påstå att vi är mer än ett elbolag!

Länk till Dalakrafts hemsida.